Інформація про нас

Приватне підприємство “Аудиторська фірма “Зоря” працює на ринку аудиторських послуг з 2005 року. (Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3625, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України №219/3 від 14 липня 2010 року, термін чинності до 25 червня 2020 року)

Наша Аудиторська фірма на ринку аудиторських послуг відома, їх високою якістю, широким асортиментом послуг, готовністю завжди надати допомогу Замовнику.

Надаючи комплексне аудиторське, бухгалтерське, юридичне та консультаційне обслуговування ми забезпечуємо можливість нормального функціонування Вашого бізнесу.

У своїй діяльності ми використовуємо і поєднуємо професійні знання та набутий досвід, постійно підвищуємо свій кваліфікаційний рівень та вдосконалюємо методи роботи.

Ми проводимо об’єктивні перевірки суб’єктів підприємницької діяльності, оперативно надаємо вичерпні консультації з актуальних питань, супроводжуємо господарську діяльність суб’єктів підприємницької діяльності з метою уникнення фінансових санкцій та адміністративних штрафів, виявлення внутрішніх резервів і шляхів розвитку бізнесу Замовника, завдяки чому вдається своєчасно виявити, попередити, виправити можливі помилки, забезпечити повноту й точність облікових регістрів, своєчасно підготувати достовірну фінансову інформацію та визначити оптимальні шляхи досягнення поставленої мети.

Питання, з якими працює наша фірма

обов’язкові аудиторські перевірки згідно з чинним законодавством України;

аудиторські перевірки в процесі приватизації, корпоратизації та обов’язковий аудит;

консультації з оподаткування та економіко-правових питань;

інформаційно-довідкове консультування клієнтів;

відновлення бухгалтерського обліку, його постановка, ведення і складання звітності;

представлення інтересів клієнтів в державних органах, в господарському суді;

розробка договорів, що регулюють підприємницьку діяльність;

розробка статутів, установчих документів;

реєстрація, перереєстрація, ліквідація підприємства;

аудиторське супроводження підприємств (регулярні перевірки, консультації);

автоматизація бухгалтерського обліку та податкових розрахунків.

Принципи нашої діяльності:

 • Індивідуальний підхід до кожного Замовника

 • Злагоджена колективна робота фахівців під час обслуговування Замовника

 • Гарантія якості наданих послуг

 • Дотримання професійної етики.

Діяльність нашої Аудиторської фірми ґрунтується на тому, що сучасний аудитор, крім високої професійної підготовки, повинен також діяти відповідно до етичних норм, зобов’язаний забезпечити високу якість наданих послуг. Тому підбираючи персонал, ми виходили з того, що аудиторською діяльністю мають право займатися високопрофесійні та порядні спеціалісти, здатні за будь-яких обставин діяти компетентно й об’єктивно, підтримуючи добру репутацію цієї професії.

За час діяльності на ринку аудиторських та консалтингових послуг ми сформували злагоджений високопрофесійний колектив, здатний забезпечувати високу якість послуг, відповідність аудиторських висновків і рекомендацій нормам чинного законодавства України та Міжнародним стандартам аудиту, неупередженості та конфіденційності.

Фахівці Аудиторської фірми «Зоря» мають високу кваліфікацію та практичний досвід у сфері бухгалтерського, фінансового та податкового обліку, аудиту та права.

В Аудиторській фірмі “Зоря” кожен працівник повною мірою зможе реалізувати свій потенціал, є всі можливості для професійного зростання.


Як увійти в наш колектив? Якщо Ви готові пройти професійний відбір, що включає проведення співбесід та тестування, Вам необхідно подати на фірму свою анкету/резюме або надіслати електронною поштою за адресою: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Послуги, які надає наша аудиторська фірма:

 • Аудиторські послуги

 • Бухгалтерське обслуговування

 • Складання звітності

 • Аналіз фінансового стану

 • Консультування

Аудиторські послуги надаються ПП “АФ “Зоря” відповідно до норм Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики.

Користувачами підготовлених за результатами аудиту висновків є як власники бізнесу, так і державні та регуляторні органи (Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України тощо).

Види аудиторських послуг, які надає наша фірма

Ми проводимо:

Ми проводимо перевірки податкового та бухгалтерського обліку, а також надамо послуги з підтвердження достовірності і повноти фінансової звітності (річної/квартальної); а також надаємо інші аудиторські послуги відповідно до завдання засновників, акціонерів, інвесторів, кредиторів.

Обов’язковий аудит
підтвердження достовірності та повноти річних звітів, перевірка фінансового стану засновників, державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації та ін., порушення питання про визначення неплатоспроможним або банкрутом та у інших випадках, передбачених чинним законодавством)

Відповідальною за контроль якості в ПП «Аудиторська фірма «Зоря» є Земська Ганна Олександрівна відповідно до наказу №8-ОД від 27.03.2018 р. (сертифікат аудитора серія А № 007591, виданий 22.02.2018 р. , чинний до 22.02.2023 р.). Контактний телефон 0552491430.

Основні завдання аудиторської перевірки:

 • визначення реального фінансового стану підприємства;

 • встановлення відповідності чинному законодавству ведення бухгалтерського обліку та відображення в обліку господарських операцій підприємства;

 • оптимізація ведення бухгалтерського обліку та оподаткування підприємства;

 • визначення повноти та своєчасності перерахування податків та обов’язкових платежів;

 • надання розширених рекомендацій щодо покращення стану фінансово-господарської діяльності підприємства;


Супутні послуги:

 • підготовка фінансової інформації;
 • виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації, у тому числі:
 • аналіз показників діяльності в цілях управлінського обліку;
 • перевірка ведення податкового обліку та складання податкової звітності в розрізі податкових періодів в цілому по підприємству та/або за окремими податками і зборами.

Бухгалтерське обслуговування

Кваліфіковані спеціалісти в області бухгалтерського обліку та податкового законодавства здійснюють обслуговування підприємств. Залежно від обсягів документообігу, складності операцій та інформаційної забезпеченості підприємств обслуговування здійснюється, як правило, в нашому офісі (м.Херсон, вул.. 21-го Січня, 32, оф.1).

Переваги такого обслуговування:
постійне, повне, контрольоване та своєчасне інформаційне забезпечення підприємства;
економія витрат підприємства на обчислювальну техніку, періодичні видання тощо;
своєчасне подання фінансової та податкової звітності;
компетентне вирішення проблемних ситуацій.

Відновлення обліку

Відновлення обліку на підставі первинних документів (складання бухгалтерської, податкової звітності та інших документів, необхідність яких передбачена чинним законодавством) передбачає висококваліфіковану допомогу спеціалістів у сфері бухгалтерського обліку, юридичну підтримку та комплексне бачення рішень поставлених завдань. Для виконання такого виду робіт розроблена власна методика із застосуванням програмного забезпечення та власного досвіду співробітників ПП "АФ "Зоря".

Складання звітності

Досвідчені спеціалісти вчасно, професійно, компетентно складуть і подадуть Вашу звітність до Державної податкової інспекції, Управління Статистики, Пенсійний фонд, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Аналіз фінансового стану

В умовах постійних економічних змін фінансова інформація може бути викривлена у зв'язку з неоднозначністю трактування тих або інших норм законодавства, ротацією управлінського персоналу, розвитком нових напрямів діяльності, тощо. Стратегічний підхід аудиторської фірми „Зоря” орієнтовано на підвищення прибутковості бізнесу наших клієнтів і поліпшення фінансової привабливості для контрагентів. Функціями розробленої програми є грамотне складання бухгалтерської звітності, податкове планування і оптимізація податкових ризиків за результатами проведення аудиторської перевірки.
Кваліфіковані аудитори і юристи проаналізують надійність системи фінансового контролю Вашої Компанії, вкажуть на недоліки і упущення у веденні бухгалтерського і податкового обліку, складанні звітності, запропонують практичні рекомендації по їх усуненню. Досвід і високий професійний рівень фахівців Аудиторської фірми „Зоря” дозволяють надавати якісні комплексні послуги на підприємствах різного галузевого профілю.

Спеціалісти АФЗоря” надають консультації з питань:

 • ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

 • ведення податкового обліку та складання податкової звітності;

 • обліку розрахунків з бюджетами і державними цільовими фондами;

 • обліку в бюджетних і неприбуткових організаціях;

 • зовнішньоекономічної діяльності.

Аудиторська фірма “Зоря” також пропонує своїм клієнтам:

 • інформування про зміни в чинному законодавстві України;

 • підбір тематичних законодавчих і нормативно-правових документів;

 • попередній аналіз податкових наслідків укладення господарських договорів з метою запобігання небажаних податкових наслідків для Замовника;

 • інформаційно-консультаційне обслуговування.

Інформаційно-консультаційні послуги надаються письмово та/або усно шляхом абонентського обслуговування (на постійній основі відповідно до умов договору) або у вигляді одноразової консультації за погодженням Сторін.

1. Правове забезпечення корпоративного управління:

 • супроводження створення, реорганізації, ліквідації суб’єктів підприємництва та здійснення відповідної реєстрації в органах державної влади;

 • розробка проектів документів правового характеру, в тому числі договорів, протоколів, рішень;

 • вивчення та аналіз установчих документів, перевірка наявності дозволів, ліцензій, необхідних для проведення господарської діяльності, надання правової допомоги при отриманні ліцензій та інших дозвільних документів;

 • супроводження справ про банкрутство;

 • підготовка ліцензійних і авторських договорів;

2. Правова оцінка можливих ризиків клієнтів при здійсненні господарської діяльності й надання рекомендацій з їх усунення або зниження; розробка проектів необхідних для цього документів.

застосування митних режимів і пільг, валютного регулювання;

3. Правова експертиза:

 • юридична експертиза різних видів угод та інших юридичних документів і господарських операцій щодо їх відповідності нормам законодавства;

 • оцінка ризиків укладення конкретних угод (контрактів);

 • юридична експертиза діяльності підприємств;

 • консультування з трудових питань і підготовка необхідної документації;

 • консультування й підготовка юридичних висновків.

4. Представництво:

 • представництво інтересів клієнтів у судових органах усіх рівнів, в органах державної влади, місцевого самоврядування;

 • супроводження клієнтів під час перевірок контролюючими та правоохоронними органами;

 • оскарження рішень, дій податкових та інших контролюючих органів (у порядку адміністративного оскарження та в судовому порядку).

Вартість аудиторських послуг

Визначається виходячи з витрат часу аудиторів, необхідного для якісного виконання певного обсягу робіт. Обсяг робіт залежить від складності завдання, виду та галузі діяльності суб’єкта господарювання, якості організації обліку та роботи його бухгалтерської служби, кількості первинних документів, наявності нетипових (специфічних) господарських операцій тощо.

У разі необхідності залучення до надання послуг інших спеціалістів (експертів, спеціалістів, які виконують роботи (надають послуги) на підставі договорів цивільно-правового характеру, програмістів, інженерів, оцінювачів тощо) вартість аудиторських послуг відповідно збільшується.

За роботу у вихідні, святкові та неробочі дні оплата здійснюється у подвійному розмірі.
Для постійних замовників аудиторських послуг передбачено надання знижок.

Вартість консалтингових послуг

Визначається на договірній основі в залежності від часу, необхідного для якісного виконання послуг, обсягу робіт, складності та терміновості.

З часу заснування Аудиторської фірмиЗоря” її клієнтами стали сотні суб’єктів господарської діяльності різних форм власності та напрямів діяльності.


ПП «Аудиторська фірма «Зоря» - переможець конкурсу «FOTOбухгалтерія» у номінації «Найдружніший колектив»