День: 14.03.2021

Аудит об’єкту бухобліку

Включає перевірки наступних обліків: 1) основних  засобів та запасів; 2) дебіторської заборгованості; 3) грошових коштів та їх еквівалентів; 4) дебіторської заборгованості у бюджеті; 5) капіталу підприємства; 6) довгострокових зобов’язань та забезпечень; 7) короткострокових та довгострокових кредитів у банках; 8) наявної короткострокової заборгованості; 9) виплат заробітної плати; 10) чистого прибутку від продажів; 11) собівартості проданих товарів; …

Аудит об’єкту бухобліку Докладніше & raquo;

Послуги

Краткое описание услуги:

Питання, з якими працює наша фірма:
обов’язкові аудиторські перевірки згідно з чинним законодавством України;
аудиторські перевірки в процесі приватизації, корпоратизації;
консультації з оподаткування та економіко-правових питань;
інформаційно-довідкове консультування клієнтів;

Тестування кандидатів на посаду бухгалтера та головного бухгалтера

У більшості підприємств наявність бухгалтера є обов’язковою. Від їхніх знань та вмінь знаходиться в залежності успіх всієї компанії. Співробітники нашої компанії допоможуть Вам в правильному виборі.

Консультування з питань охорони праці

Охорона праці є вкрай важливою для будь-якої організації. Роботодавець повинен гарантувати на робочому місці належні умови праці і забезпечувати дотримання вимог законодавства про права працівників.

Послуги з реєстрації юридичної особи

Реєстрація юридичної особи – це система певних дій з включення компанії в державний реєстр задля отримання прав на конкретну діяльність. Допоможемо Вам зареєструвати юридичну особу “під ключ”.

Аудит стану кадрового обліку

Кадровий аудит є найбільш ефективним та швидким методом виявлення разових або систематичних порушеннь трудового законодавства. Це надійний спосіб зменшення ризику компанії у відносинах з працівниками.

Ведення кадрового обліку

Кадровий аутсорсинг — це процедура передавання на базі договору усіх або деяких функцій відділу кадрів зовнішнім експертам, які спеціалізуються на кадровому адмініструванні. Іншими словами, кадровий аутсорсинг — це відділ кадрів за межами компанії.

Допомога під час інвентаризації

У компаніях з великим обсягом об’єктів інвентаризації комісія не має достатніх можливостей для проведення інвентаризації. У такому випадку вона виконує лише організаційні, регулюючі і контролюючі дії, зазначені в законодавстві. А для виконання самого процесу інвентаризації в місцях зберігання та виробництва створюються окремі інвентаризаційні комісії.

Відновлення бухобліку

Відновлення обліку буває повне, часткове або окремих елементів обліку. Вам знадобиться допомога у відновленні бухгалтерського та податкового обліку, якщо на підприємстві не вівся облік чи вівся неправильно.

Складення та відправлення фінансових, податкових та статистичних звітів до контролюючих установ

Якщо Ви маєте юридичну особу чи ФОП, то Вам обовязково потрібно звітувати до державних органів. Звітність поділяється на фінансову, податкову та статистичну.

Ведення бухобліку фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб, ОСББ

Бухгалтерський аутсорсинг – це часткова або повна передача функцій по організації та веденню бухгалтерського обліку та складання й подання звітності сторонніми фахівцями до державних органів.

Охорона праці

Охорона праці є вкрай важливою для усіх компаній, яка визначає людину як основну цінність, оскільки гарантування безпеки її здоров’я дає можливість зробити процес виробництва чіткішим, що в свою чергу збільшить прибутковість підприємства.

Кадрові послуги

Досить часто відбуваються зміни у трудовому законодавстві. У разі вибору наших фахівців, замовник отримує можливість не стежити за змінами у кадровій політиці, а витрачати свій час та сили лише на розвиток власного підприємства.